Blog Image

Årskurs 8

veckobrev vecka 23

Veckobrev Posted on fre, juni 05, 2020 13:36:38

Hej i hemmen!

Nu är det bara tre skoldagar kvar innan det blir sommarlov. Planering för kommande vecka:

 

Måndag: Vanliga lektioner enligt schema

 

Tisdag: En heldag i Bodaviken 09:00-ca 14:00

Dagen börjar i Bodaviken klockan 09:00. Vi träffas på gräsytan ovanför minigolfen. Vill man promenera dit tillsammans med oss personal går vi från Råsslaskolan klockan 08:30.

Från skolan kommer vi att ha med hamburgare som vi grillar till lunch samt en liten fika. Det man behöver ha med sig själv är fylld vattenflaska, kläder efter väder samt badkläder om man vill bada. Dagen avslutas ca 14:00 på Bodaviken.

Vi hoppas på sol!

 

Onsdag: Råsslastafett, städning och andra olika aktiviteter. Samt avslutning. Dagen börjar klockan 08:00 och avslutas 14:00. Skolskjuts som vanlig onsdag.Veckobrev vecka 22

Veckobrev Posted on sön, maj 31, 2020 13:16:42

Hej i hemmen!

Terminen börjar lida mot sitt slut och nu är det i skrivande stund bara 8 skoldagar kvar. Veckan som kommer nu (vecka 23) flyter på enligt schema.

Planerna vecka 24:

Måndag 8/6 vanlig skoldag

Tisdag 9/6 En heldag i Bodaviken (mer information kommer)

Onsdag 10/6 Olika aktiviteter på skolan, bland annat en coronaanpassad Råsslastafett som elevrådet anordnar. Vi har avslutning i våra klasser och eleverna slutar terminen klockan 14:00, skolskjuts går hem som vanligt.

 

Ämnesplaneringar för vecka 23:

SVENSKA: De sista bedömningsuppgifterna är nu avslutade och sista arbetsveckan kommer istället utnyttjas till att ge eleverna övningar och färdighetsträning. Reklamuppgiften uppmärksammade mig på att eleverna har behov av att träna mycket på muntlig framställan, att våga stå inför andra elever och berätta, förklara eller instruera om något, så det kommer vi ägna en del tid åt kommande vecka. Vecka 23 erbjuds det ingen läxhjälp i SV på fredagen.

ENGELSKA: Eleverna har avslutat sina jobbintervjuer och arbetar nu med en skrivuppgift om kommunikation ur ett historiskt perspektiv.; grottmålningar och Rosettastenen.

MATTE: Vi arbetar med samband och förändring.

B-SPRÅK:

Franska: Eleverna har tittat på ett avsnitt av Fais pas ci, fais pas ca och besvarat ett tillhörande frågehäfte. De arbetar nu med franska sånger, där de får presentera en fransktalande artist och översätta en av dennes sångtexter till svenska. 

Tyska: Vi ägnar resterande tid åt repetition av kapitel 8 och 9. Eleverna får också se en tysk serie i 10 korta avsnitt.Veckobrev v21

Veckobrev Posted on tor, maj 21, 2020 13:35:55

Veckobrev vecka 21
Hej. hoppas alla har ett skönt mini-lov!

Det är viktigt att man som vårdnadshavare hör av sig om man är intresserad av att ens barn ska gå sommarlovskolan i år. Deadline är satt till måndag 25/5 kl. 11.00.

Har ni frågor kring detta kan ni mejla Jonas på: jonas.nockmar@norrkoping.se


/Lag 8Ämnesplaneringar för vecka 22

SVENSKA:
I början på nästa vecka redovisas reklam-uppgiften och det är det sista bedömningsmomentet i svenska denna termin.


ENGELSKA:
David’s grupper: Under veckan har vi jobbat med kapitel 10 i Gleerups “Communication” för att utveckla alla förmågor (läsa, höra, prata och skriva) samt att utveckla grammatik och ordförråd. Eleverna har fått information om var de ligger när det gäller deras bedömning som finns i IST. Några elever har fått information om vad de behöver komplettera/göra färdig: Muntlig redovisning – job interview


MATTE: Under veckan har det arbetats med repetition och fördjupning, vi fortsätter med detta en lektion till, sedan går vi in på samband och förändring. 

NO:


SO: Veckan som kommer handlar om Etiska modeller samt att göra sådant man inte är klar med när det gäller SO.
I slutet av veckan börjar vi med en nyhetsuppgift som avslutar denna termin.
Extra SO som vanligt på torsdagar mellan 15.30-16.30
/Jonas


B-SPRÅK:

Franska:

Tyska: Eleverna tränar på ceféscenen som de ska spela upp på torsdag. Därefter börjar vi repetera kapitel 8 och 9.

Spanska:
Davids grupp: Eleverna håller på att skapa en dialog på spanska under vecka 20 och 21 som ska redovisas på måndag v. 22. Det blir sista bedömningsuppgift i terminen. Eleverna fick också information om vad de ligger när det gäller deras bedömning som finns i IST och vad de behöver komplettera för att nå målen.Veckobrev v20

Veckobrev Posted on fre, maj 15, 2020 16:37:30

Veckobrev vecka 20
Hej. Kom ihåg att det är kort vecka!!!! Vi kör bara måndag till onsdag.
Det närmar sig slutet på terminen det innebär att det är extra viktigt att kommunicera med lärare om uppgifter som ännu inte är klara. Gäller att ta till vara på tiden in i kaklet.

Information om Sommarskola:
Årets centrala sommarlovskola, för elever i årskurs 6-9, kommer att genomföras 15-26 juni på Djäkneparksskolan.
Vi måste anmäla deltagande elever innan 25 maj. Viktigt att ni höra er till laget så fort som möjligt om ni är intresserade.
Gäller Svenska, Engelska och Matematik.
Mer information i veckan.

/Personalen i år 8

Ämnesplaneringar för vecka 21

SVENSKA:
Under veckan som gått har vi introducerat och påbörjat arbetet med terminens sista bedömningsuppgift i svenska där eleverna ska skapa en reklamkampanj (affisch eller film). Den ska göras färdig under vecka 21 för redovisning på första lektionen vecka 22. Under dessa veckor är det även läge att ta tag i eventuella rester från tidigare arbetsområden (ex. bokanalyser, argumenterande texter etc.) och göra färdigt dessa inför betygsättningen.


ENGELSKA:
Under veckan har vi fortsatt och gjort färdig arbetet med att skapa en jobbintervju som eleverna har redovisad muntligt. Eleven har gjort ett läsförståelsetest som är terminens sista bedömningsuppgift i engelska. Under vecka 21 fortsätter vi jobba med kapitel 10 i Gleerups “Communication”.

MATTE: Vi använder veckan till att repetera/komplettera de två senaste avsnitten algebra och geometri. Viktigt att snabbt ta tag i rester om man har några. Övriga arbetar med fördjupningar/gruppuppgifter mm. 


NO: 8A prov 19/5, 8B-D prov 18/5, se classroom.


SO: Vi har haft de sista uppgifterna för bedömning i samhällskunskap denna vecka. Kommande vecka ägnar vi åt källkritik, etiska modeller och återkoppling från inlämningsuppgiften.
Viktigt att de som inte är klara med olika uppgifter gör dessa eller kommunicerar med mig om dessa.
Fortfarande torsdagar xtra so om man behöver stöttning utanför den ordinarie undervisningen, dock inte kommande torsdag eftersom det är lov. istället kan man boka måndag eller tisdag eftermiddag om man behöver SO-hjälp eller göra bedömningar som inte gjorts.
/JonasB-SPRÅK:

Franska: Eleverna har fortsatt att arbeta med reklam och media. På måndag ska de presentera sina affischer med reklam för en produkt som de själva har valt.

Tyska: Vi har bara en lektion och eleverna arbetar då med sin caféscen som de ska framföra vecka 22.

Spanska:
Davids grupp: Under veckan har eleverna gjort ett skriftligt prov på måndag och ett omprov på fredag för att visa deras kunskaper när det gäller den skriftliga förmågan. Eleverna håller på att skapa en dialog på spanska under vecka 20 och 21 som ska redovisas på måndag v. 22. Det blir sista bedömningsuppgift i terminen.Veckobrev vecka 19

Veckobrev Posted on fre, maj 08, 2020 15:12:22

Veckobrev vecka 19
Hej!

 

Information till dig som är vårdnadshavare
Hej,
Coronapandemin och dess effekter har påverkat vår grundskoleverksamhet och våra fritidshem starkt nu i cirka två månader. Ansträngningen på verksamheten och personalen har varit hög och vi har fått jobba flexibelt och anpassa oss med kort varsel utifrån myndigheternas direktiv. Det är med stolthet vi ändå kan säga att Norrköpings skola har lyckats hålla fokus på undervisning och en hög kvalitet även under denna period. Detta är mycket tack vare stödet från er vårdnadshavare.
Omställningen till hur vi alla ser på och agerar vid milda symtom, att ni håller era barn hemma vid behov, att ni har förståelse för att era barn möts av vikarier vissa dagar eller vissa lektioner, att undervisningen har omorganiserats samt att ni uppmuntrar personalen i deras jobb är mycket värdefullt.
Nu har vårvärmen kommit och det är lätt att få känslan av att det blåst över, men här vet vi att läget är fortsatt allvarligt och att Folkhälsomyndigheten inte lättat på direktiven. Vi hoppas alltså på fortsatt förståelse och gott samarbete kring att bidra till minskad smittspridning och stort hänsynstagande.
Som ett tips vill vi berätta att det finns en särskild webbsida för barn och unga på norrkoping.se. Där har vi samlat information kopplat till viruset på ett ställe, så att den ska bli lätt att hitta. Där finns lättläst fakta om viruset och råd om hur man kan ta hand om sig själv om man är hemma med milda symtom, men ändå försöker följa undervisningen. Där finns också kontaktuppgifter till kunnig personal inom vår elevhälsa, som man kan vända sig till om man känner oro över viruset eller den nya situation som har uppstått. Berätta gärna för ditt barn om sidan, eller besök den tillsammans: norrkoping.se/corona-information-till-unga
Tack!
Med vänlig hälsning
Jenny Östlund, verksamhetschef grundskola
Mikael Hultberg, verksamhetschef grundskola
Claes Göransson, tf. verksamhetschef grundskola
Sofie Lindén, utbildningsdirektör
Till dig som har barn i Norrköpings grundskolan

 


Ämnesplaneringar för vecka 20

SVENSKA:
Nu är terminens sista arbetsområde (om Reklam) uppstartat. Vi fortsätter med genomgångar och övningar nästa vecka. Vi kommer även att påbörja arbetet med bedömningsuppgiften “Skapa en reklamkampanj”. Nu när terminen lider mot sitt slut så har en och annan elev lite rester kvar från gamla uppgifter att jobba färdigt med för att nå ett godkänt betyg. Därför vill jag återigen slå ett slag för fredagarnas läxhjälp (kl 14-15), som är ett ypperligt tillfälle att göra färdigt på. Gruppen brukar vara liten så här finns utrymme för mycket hjälp och stöttning på dessa pass.

ENGELSKA: Davids grupp håller på att förbereda muntliga dialoger kring en jobbintervju. Eleverna ska testas under vecka 20 muntligt (Måndag/Tisdag, 8A; Onsdag, 8C) och i läsförståelsen (Fredag, 8A och 8C).

MATTE: Bedömning sista mattelektionen under veckan. Det är geometri det handlar om och man ska kunna:

När du har arbetat med detta område ska du kunna:

beräkna cirkelns omkrets och area
beräkna area av cirkelsektor och längd av cirkelbåge
enheter för volym
beräkna volym
beräkna begränsningsyta
använda de begrepp som hör till arbetsområdet
lösa problem som hör till arbetsområdet

NO: Prov 18/5 för 8B-D, 19/5 8A, se classroom. Vi fortsätter med syra och baser. Även ett mindre tema om vatten inleds. Jag börjar läsningen av expertrapporterna som nu ska vara inne. I IST kan eleverna se vad de har kvar i övrigt. Vi genomför även laborationer under veckan.SO:
Vi avslutar Sveriges politiska syste denna vecka. Inlämning av arbetet.
Nästa område är media och medias påverkan, efter det Etiska modeller. Kommer även att öva och arbeta med källkritik kring hemsidor.


B-SPRÅK:

Franska:

Tyska: Vi börjar arbeta med kapitel 9 som handlar om att göra en beställning på ett café. Eleverna kommer att skriva en egen sådan scen som de ska spela upp v 22. Vi fortsätter också att träna på tidsformen “perfekt”.

Spanska:
Davids grupp: Skriftligt omprov, v. 20 på torsdag, för eleverna som har inte gjort eller klarat skriftliga provet under vecka 19. Eleverna jobbar med att skapa en dialog utifrån en tankekarta för att redovisa muntligt i grupper under vecka 21.Veckobrev veckla 19 del 1

Uncategorised Posted on mån, maj 04, 2020 08:22:43

Veckobrev vecka 19

Hej. På onsdag är det orientering. Eleverna äter tidig lunch (10.45).
Orienteringen startar kl. 11.25. Fläskbergens parkering.
Ombytta och klara.
/Pers i åttan


Ämnesplaneringar för vecka 19

SVENSKA: Efter vecka 18 har de flesta elever hunnit med att färdigställa sina argumenterande texter (insändare eller debattartikel), för nu är det istället dags att titta närmare på en annan aspekt av temaområdet media, nämligen “Reklam”.

ENGELSKA: Eleverna har testats i hörförståelse under veckan (8A, 8C och 8D). 8B ska göra hörförståelsetestet på tisdag v. 19. Annars fortsätter vi jobba med avsnittet Communication i Gleerups. Davids grupp: Under vecka 19 ska eleverna börja förbereda i par en dialog (en sommar jobb intervju).

MATTE: Vi arbetar med cylinderns, pyramidens och konens volym. Vi kommer ha prov vecka 20.

NO: Vi ser till att slutföra expertrapporten denna vecka och jobbar även med hemgrupperna. Syror och baser introduceras som nytt arbetsområde. Vi får även på lektion möjlighet till upphämtning och inlämning av t.ex. laborationsrapporter.

TEKNIK:

SO: Bedömningsvecka: Inlämning och kunskapsprov Samhällskunskap.

B-SPRÅK:

Franska: Eleverna har arbetat med en text om Paris och några av dess kulturföreteelser. :

Tyska:

Spanska:
Davids grupp: Vi fortsätter träna skriftligt inför skrivtestet på torsdag 7/5. Under testet ska eleverna skriva ett brev där de berättar saker de gör på semester i ett spansktalande land som de har forskat information om och gjort en presentation.


IDROTT:

HEM OCH KONSUMENT:

BILD:Veckobrev vecka 17

Veckobrev Posted on fre, april 24, 2020 15:48:47

Ämnesplaneringar för vecka 18

SVENSKA: Efter fyra lektioner utav genomgångar+övningar kring tidningar och tidningstexter, så har eleven nu påbörjat arbetet med att skriva varsin argumenterande text (insändare/debattartikel). Vi fortsätter med detta nästa vecka och när veckan är över ska de ha lämnat in sin text för bedömning.

ENGELSKA: Vi har börjat på ett nytt område “ Communication”, arbetat med hörövningar och “ false friends”, likadana ord i engelska och svenska med olika betydelse

MATTE: Vi fortsätter med geometri och kommer under veckan räkna ut volymen av geometriska tredimensionella figurer.

NO: Vi fortsätter med hem och expertgrupper i matens kemi.

TEKNIK:

SO: Nästa vecka startar vi arbeta på en inlämningsuppgift. Den ska vara klar vecka 19.
Eleverna ska fördjupa sig i en aktuell samhällsfråga. (Hur ska vi utveckla och förbättra den svenska skolan?)
Man ska välja ett politiskt parti.
Ta reda på vad partiet tycker i frågan och redogöra för det.
Resonera källkritiskt kring en av de källor som använts.
Resonemang kring egna tankar i frågan.
Eleverna kommer att få ett flertal lektioner att jobba på och vi kommer överens om när uppgiften ska vara inlämnad. Kunskapsprov vecka 19
/Jonas
 
Var noga med ditt språk. Undvik talspråk. Tänk att du ska skriva akademiskt och med ett “skolspråk”. 
Använd rubriker och underrubriker.
Är det någon som hellre vill spela in sig istället för att skriva så går det naturligtvis bra.


B-SPRÅK:

Franska:Eleverna har förberett sig för muntligt prov, som de sedan genomförde på fredagen.Vi har även arbetat med olika högtider.

Tyska:

Spanska:
Davids grupp: Vi har lärt oss att använda “Perfekt” begreppen för att berätta om dåtid. Under vecka 17 håller vi på att göra en presentation om ett spansktalande land. Under vecka 18 ska vi träna på att skriva ett brev utifrån informationen som eleverna har samlat om landet som valdes. Vecka 19 ska eleverna ha ett skriftligt test som innebär att skriva ett brev precis som de ska träna under vecka 18.

IDROTT:

HEM OCH KONSUMENT:

BILD:Veckobrev v 16

Uncategorised Posted on fre, april 17, 2020 15:09:23

Veckobrev vecka 16

Hej. Nästa vecka utgår föräldrarådet.

/Pers i 8


Ämnesplaneringar för vecka 17

SVENSKA: Denna vecka har vi påbörjat ett nytt arbetsområde om tidningar och tidningstexter. Vi har ägnat oss åt genomgång och övningar kring olika texttyper (bl.a. nyhetsartikel, notis och reportage). Nästa vecka fortsätter vi att introducera olika texttyper och då bland annat “Insändare” som också kommer att bli den uppgift som så småningom kommer att bedömas när vi avslutar detta arbetsområde.

ENGELSKA: Vi har jobbat med att bearbeta den Road Trip skriftlig uppgift för att se vilka strategier kan eleverna använda för att lösa skriftliga och grammatiska problem. Vecka 17 ska vi börja ett nytt område: Communication. OBS: Hörförståelsetest v. 18 för 8A, 8C och 8D, v. 19 för 8B; Läsförståelsetest v. 20 för alla grupper.

MATTE: Vi arbetar med cirkelbåge och cirkelsektor och kommer att komma in på volym på tredimensionella objekt.

NO: Vi prövar den pedagogiska modellen hem och expertgrupp med temat Matens kemi. Vi kör i den några veckor framöver.

TEKNIK:

SO: Vi kommer att bearbeta Sveriges styrelseskick några lektioner under nästa vecka. Efter det kör vi igång med bedömningsuppgift 2 som är en inlämningsuppgift.
För mer info om den se planering i classroom.

Har man luckor från vecka 14-16 i hur Sverige styrs kan man ta igen genom att boka torsdagens extra so eller arbeta med det man missat hemma. Finns i Classroom.

Fortfarande elever som inte kompletterat bedömningen om kristendomen och kristna riktningar. Tiden börjar rinna ut…
/jonas

B-SPRÅK:

Franska Eleverna förbereder sig för ett muntligt prov:nästa vecka. De gör själva dialoger och lär sig dem utantill.

Tyska: På torsdag ska eleverna muntligt presentera en berömd person. Däredter arbetar vi med fraser/uttryck för att beskriva väder.Vi kommer också att lära oss hur man uttrycker förfluten tid med tidsformen “perfekt”.

Spanska: Vi fortsätter jobba med att bygga ordförråd kring området “Staden” (bl. a. hur olika byggnader i stan kallas på spanska och inriktningar). Muntligt omprov för dem som inte klarat/gjort muntliga provet. Från vecka 17 ska vi börja fokusera på den skriftliga förmåga för att lära sig hur man skriver och svarar på ett brev/mejl på spanska och förbättra sina egna framställningar och interaktionen med någon.

IDROTT:

HEM OCH KONSUMENT:

BILD:Nästa »